Oprogramowanie SiM Ewidencja – pomoc przy księgowaniu dla spółek wodnych.

W związku z ciągłymi pracami rozwojowymi nad programem, a także mając na uwadze zróżnicowane potrzeby klientów aktualnie – do zaoferowania mamy dwie wersje aplikacji.


Wersja pierwsza przeznaczona jest dla małych i średnich spółek wodnych, bez limitu ilości członków i powierzchni zewidencjonowanych gruntów lecz bez opcji dodatkowych. Dzięki temu cena tej wersji aplikacji jest niższa. Szczegóły w pliku pdf oferty do pobrania z poniższego linka.

Wersja 1.2 przeznaczona jest dla średnich spółek wodnych i związków spółek wodnych. Wersja ta posiada możliwość wprowadzania rodzajów gruntów i odrębnego naliczania składek dla danego rodzaju gruntu lub wobec obowiązujących różnych składek w każdej spółce wodnej związku. Dzięki temu wersja ta umożliwia wdrożenie zmian powstałych w ustawie Prawo Wodne, które weszły w życie na początku 2018 r. Jest tu mowa o nowych obowiązkach, jakie spółka wodna może wpisać w swój status, dotyczących odwadniania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Szczegóły w pliku pdf oferty do pobrania z poniższego linka.